Gnostička Jevanđelja

Pejgels E.Mada je veoma teško proceniti sve kulturno-istorijske implikacije JevanMja gnostičkih hrišćana, autor Elejn Pejgels rečito ističe negativne implikacije za hrišćansku crkvu. U svojim napadima na gnostička jevandelja, pisanim kao ezoterična nadopuna zvaničnim novozavetnim verzijama Hristovog života i smrti, institucionalizovano hrišćanstvo se ookriva kao stroga birokratska struktura zasnovana na dogmatizmu despotskom paternalizmu. Polazeći od teze o političkoj suštini religijskih institucija, Elejn Pejgels razotkriva osnovne dogme zvaničnog hrišćanstva kao političke mitove stvorene da bi se učvrstila prevlast grupe vodećih ideologa u crkvenoj hijerarhiji.